ron_las_0009_czyste.jpg

Tytuł

Widok w kierunku ul. Prostej z dachu Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg

Opis

Widok w kierunku ul. Prostej z dachu Zakładów Wytwórczych Lamp Elektrycznych i Rtęciowych im. Róży Luksemburg.

Data

sierpień 2008 r.

Etykiety

Kolekcja