ewa_kas_0043_odolany.jpg

Tytuł

Kładka nad torami kolejowymi na Odolanach

Opis

Kładka nad torami kolejowymi, będąca przedłużeniem ul. Przyce.

Data

2011 r.

Etykiety

Kolekcja