ewa_kas_0005_czyste.jpg

Tytuł

Pałacyk Biernackich

Opis

Oficyna pałacyku Biernackich wraz z przybudówką - ul. Wolska 27/29 i Wolska 31.

Data

2014 r.

Etykiety

Kolekcja