mar_put_0006_czyste.jpg

Tytuł

Widok z budynku Kredyt Banku na Zakłady im. Róży Luksemburg

Opis

Widok z budynku Kredyt Banku przy ul. Giełdowej 7/9 na nieistniejące już Zakłady im. Róży Luksemburg.

Data

2007 r.

Etykiety

Kolekcja