mar_jac_0001_mirow.jpg

Tytuł

Bloki przy ul. Platynowej

Opis

Podwórko pomiędzy blokami przy ul. Platynowej 4 i Platynowej 6.

Data

lata 90. XX w.

Etykiety

Kolekcja