mag_cen_0052_czyste.jpg

Tytuł

Budynki przy ul. Syreny

Opis

Widok od strony torów linii obwodowej na budynki przy ul. Syreny 35 i 37 (wysokościowce) i ul. Syreny 35a.

Data

2009 r.

Etykiety

Kolekcja