mag_cen_0049_czyste.jpg

Tytuł

Budynki przy ul. Syreny

Opis

Budynki mieszkalne przy ul. Syreny 35, 37 i 39 po ociepleniu.

Data

2010 r.

Etykiety

Kolekcja