mag_cen_0036_mlynow.jpg

Tytuł

Budynek przy ul. Płockiej 57

Opis

Budynek mieszkalny przy ul. Płockiej 57

Data

2008 r.

Etykiety

Kolekcja