mag_cen_0014_mlynow.jpg

Tytuł

Budynek przy ul. Grenady 8a

Opis

Budynek mieszkalny przy ul. Grenady 8a podczas prac ociepleniowych.

Data

2009 r.

Etykiety

Kolekcja