luc_woj_1613.JPG

Tytuł

Zabudowania przy ul. Nowolipki, Wolność i Kaczej

Opis

Zabudowania przy ul. Nowolipki, Wolność i Kaczej. Po lewej stronie kamienica przy ul. Nowolipki 40, aktualnie w tym miejscu znajduje się blok pod adresem Bellottiego 3b, po prawej przemysłowe zabudowania pomiędzy ulicami Wolność i Kaczą (obecnie w tym miejscu znajduje się blok mieszkalny przy ul. Wolność 7).

Data

1988 r.

Etykiety

Kolekcja