luc_woj_1548.JPG

Tytuł

Skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej

Opis

Skrzyżowanie ulic Chłodnej i Żelaznej.
W centrum zdjęcia narożna kamienica Ignacego Partowicza (Żelazna 75A/Chłodna 25) po remoncie elewacji. Z kamienicą sąsiadują: z lewej strony blok mieszkalny przy ul. Żelaznej 75, z prawej – kamienica Markowskiego. Widoczne ozdobne latarnie postawione w ramach rewitalizacji ul. Chłodnej.
Kamienica Ignacego Partowicza powstała w latach 1937-38 według projektu Edwarda Hersteina. W czasie II wojny światowej została zniszczona w dużym stopniu, ale odbudowano ją w latach 1958-59 według projektu Stanisława Marzyńskiego. Wpisana do Rejestru Zabytków.

Data

lipiec 2014 r.

Etykiety

Kolekcja