luc_woj_1511.JPG

Tytuł

Ul. Biała

Opis

Ul. Biała, widok w kierunku ul. Ogrodowej.
Z lewej strony Rezydencja Biała, za nią budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 11.
Z prawej strony widoczny biurowiec przy ul. Białej 4.
U wylotu ulicy widoczne od lewej: przedwojenna kamienica małżeństwa Lindnerów oraz budynek mieszkalny przy ul. Ogrodowej 8.
Kamienicę Lindnerów przy ul. Ogrodowej 10/26 (przed rokiem 1945 oznaczona numerem 26.) zbudowano w latach 1912-1913. W czasie II wojny światowej została spalona i straciła najwyższą kondygnację (dachową). Podczas powojennej odbudowy rozebrano także 6. piętro części frontowej, obniżono oficyny boczne i usunięto niemal cały wystrój elewacji frontowej. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Budynki przy ul. Białej 4, Ogrodowej 8 i 11, powstały w latach 1948-1960 i należą do osiedla Mirów II, zaprojektowanego przez Tadeusza Kossaka i Janusza Kahla.

Data

styczeń 2014 r.

Etykiety

Kolekcja