ewa_kas_0418.JPG

Tytuł

Ul. Żelazna

Opis

Ul. Żelazna przy jej skrzyżowaniu z ul. Krochmalną, widok w kierunku ul. Chłodnej.
Od lewej strony widoczne: blok mieszkalny przy ul. Chłodnej 22, kamienica przy ul. Żelaznej 66 i fragment sąsiedniej, przy ul. Krochmalnej 46, oraz kamienica przy ul. Żelaznej 64. W tle blok osiedla Za Żelazną Bramą.
Kamienica Chaima Gerkowicza przy ul. Żelaznej 66 została zbudowana w latach 1911-1912, a następnie sprzedana Aleksandrowi Kamińskiemu. Na zdjęciu widać charakterystyczny ścięty narożnik rozdzielający elewacje przy ulicach Żelaznej i Krochmalnej oraz ryzalit klatki schodowej. W czasie II wojny światowej budynek znalazł w granicach getta i został zniszczony w dużym stopniu. Od wielu lat niszczeje z powodu braku remontu oraz trwałego wyłączenia z użytkowania.
Budynek, wraz z terenem posesji, został w 2019 r. wpisany do rejestru zabytków.
Widoczna na zdjęciu dwuskrzydłowa część kamienicy Anny Koźmińskiej (Żelazna 64/Krochmalna 49) powstała pod koniec XIX w. Część południowa (oraz niezachowana do dziś oficyna wschodnia) została zbudowane w 1912 r.
W okresie międzywojennym w kamienicy mieściło się kino „Cristal”. W czasie II wojny światowej została zniszczona w znacznym stopniu, ale odbudowana – z wyjątkiem oficyny wschodniej.
Budynek, wraz z terenem posesji, został w 2019 r. wpisany do rejestru zabytków.

Data

2013 r.

Etykiety

Kolekcja