mag_cen_0004_czyste.jpg

Tytuł

Dworzec Warszawa Główna Osobowa

Opis

Widok z wnętrza wagonu SD80 stojącego przy dworcu PKP Warszawa Główna Osobowa.

Data

2010 r.

Etykiety

Kolekcja