luc_woj_1489.jpg

Tytuł

Al. Prymasa Tysiąclecia 48A (dawniej ul. Bema 65)

Opis

Tablice na budynku biurowym dawnej fabryki "Lilpop, Rau & Löwenstein". Fragment tabliczki adresowej z nazwą ulicy - Ignacego Prądzyńskiego.

Data

marzec 2006 r.

Etykiety

Kolekcja