grz_kur_1167.JPG

Tytuł

Ul. Wronia

Opis

Przedwojenne kamienice przy ul. Wroniej 52 i 50, widok od strony ul. Grzybowskiej.
W tle budowa kolejnych etapów inwestycji Browary Warszawskie.
U wylotu ul. Wroniej widoczny apartamentowiec Meridian.
Kamienica przy ul. Wroniej 50 powstała przed I wojną światową (pierwsze wzmianki o niej pochodzą z 1913 r.). Zniszczona w 1944 r., odbudowana po wojnie. Na mocy dekretu Bieruta została zabrana rodzinom ostatnich przedwojennych właścicieli (w latach 20. XX w. kupili ją Władysław Danielewicz i Lewko Bronet). Ostatni mieszkańcy zostali wykwaterowani w 2006 ze względu na zły stan techniczny budynku. Obecnie (stan na kwiecień 2020 r.) budynek jest opuszczony.
Kamienica przy ul. Wroniej 52 została niszczona w czasie II wojny światowej, ale odbudowana po wojnie. Na mocy dekretu Bieruta została zabrana rodzinom przedwojennych właścicieli. Ostatni mieszkańcy zostali wykwaterowani w 2004 r. ze względu na zły stan techniczny budynku. Obecnie (stan na kwiecień 2020 r.) budynek jest opuszczony.

Data

maj 2019 r.

Etykiety

Kolekcja