grz_kur_1156.JPG

Tytuł

Ul. Wronia

Opis

Ul. Wronia, widok w kierunku ul. Grzybowskiej.
Po lewej stronie parzysta strona ul. Wroniej i kolejno: budynki inwestycji Browary Warszawskie na posesjach przy ul. Krochmalnej 58 i 61, przedwojenna kamienica przy ul. Wroniej 52, fragment biurowca Biura przy Bramie oraz hotel Hilton.
Po prawej stronie widoczny fragment pawilonu przy ul. Chłodnej 45 i kamienice przy ul. Wroniej 47 i 45A.
Kamienica przy ul. Wroniej 52 została niszczona w czasie II wojny światowej, ale odbudowana po wojnie. Na mocy dekretu Bieruta została zabrana rodzinom przedwojennych właścicieli. Ostatni mieszkańcy zostali wykwaterowani w 2004 r. ze względu na zły stan techniczny budynku. Obecnie (stan na kwiecień 2020 r.) budynek jest opuszczony.

Data

maj 2019 r.

Etykiety

Kolekcja