grz_kur_1155.JPG

Tytuł

Ul. Wronia

Opis

Ul. Wronia, widok w kierunku ul. Grzybowskiej.
Po lewej stronie parzysta strona ul. Wroniej i kolejno: budowa inwestycji Browary Warszawskie na posesji przy ul. Krochmalnej 61, przedwojenna kamienica przy ul. Wroniej 52 hotel Hilton, budynek mieszkalny przy ul. Łuckiej 20 i Prosta Office Centre.
Po prawej stronie widoczny fragment Oxygen Residence i budynki po nieparzystej stronie ul. Wroniej.
Kamienica przy ul. Wroniej 52 została niszczona w czasie II wojny światowej, ale odbudowana po wojnie. Na mocy dekretu Bieruta została zabrana rodzinom przedwojennych właścicieli. Ostatni mieszkańcy zostali wykwaterowani w 2004 r. ze względu na zły stan techniczny budynku. Obecnie (stan na kwiecień 2020 r.) budynek jest opuszczony.

Data

maj 2019 r.

Etykiety

Kolekcja