grz_kur_1141.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Wolską

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Wolską przed rozbiórką związaną z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią.
Widok w stronę ul Kasprzaka. Z lewej strony widoczny fragment przedwojennej kamienicy przy ul. Bema 91 oraz bloków mieszkalnych przy ul. Bema 87 i 83.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja