grz_kur_1140.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Wolską

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Wolską przed rozbiórką związaną z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią.
Widok w stronę ul Kasprzaka. Z prawej strony widoczny zabudowania salon samochodowy w al. Prymasa Tysiąclecia i budynki mieszkalne przy al. Prymasa Tysiąclecia 91 i 93 oraz Wolskiej 105/107.
W oddali widoczne bloki mieszkalne przy ul. Kasprzaka.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja