grz_kur_1112.JPG

Tytuł

Przebudowa linii kolei obwodowej

Opis

Prace na terenie obecnej stacji Warszawa Wola (nazwa funkcjonująca od 2018 r.; przedtem stacja nosiła nazwę Warszawa Kasprzaka) w trakcie przebudowy linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią. Widok w stronę ul. Wolskiej.
Z lewej strony widoczne zabudowania salonu samochodowego w al. Prymasa Tysiąclecia, z prawej widoczny fragment budynku mieszkalnego przy ul. Bema 87.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja