grz_kur_1111.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Kasprzaka

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Kasprzaka w trakcie rozbiórki, widok w stronę ul. Wolskiej.
Z prawej strony widoczna zabytkowa kamienica przy ul. Bema 81, a za nią budynki mieszkalne przy ul. Bema 83 i 87.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja