grz_kur_1105.JPG

Tytuł

Przebudowa linii obwodowej

Opis

Przebudowa linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią - prace na stacji Młynów (nazwa funkcjonująca od 2018 r.; przed przebudową linii obwodowej stacja nosiła nazwę Warszawa Koło). Na pierwszym planie schron Ringstand 58c (tzw. tobruk).

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja