grz_kur_1040.JPG

Tytuł

Kościół św. Wawrzyńca

Opis

Kościół św. Wawrzyńca na terenie Reduty Wolskiej.
Z prawej strony widoczna dzwonnica, z lewej budynek plebanii.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja