grz_kur_1038.JPG

Tytuł

Kościół św. Wawrzyńca

Opis

Kościół św. Wawrzyńca na terenie Reduty Wolskiej.
W tle z prawej strony widoczny fragment budynku przy ul. Kasprzaka 49.

Data

maj 2017 r.

Etykiety

Kolekcja