grz_kur_0699.JPG

Tytuł

Bunkier przy ul. Obozowej

Opis

Bunkier w nasypie kolejowym przy ul. Obozowej, naprzeciwko terenu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania (w tle widoczne jego zabudowania).
Po lewej stronie w tle widoczny budynek na terenie wojskowym przy ul. Obozowej.

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja