grz_kur_0697.JPG

Tytuł

Bunkier przy ul. Obozowej

Opis

Bunkier w nasypie kolejowym przy ul. Obozowej, naprzeciwko terenu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania.

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja