grz_kur_0692.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Obozową

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Obozową przed przebudową związaną z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią. Widok w stronę ul. Płockiej.
W tle widoczny blok mieszkalny Pomarańczarnia przy ul. Wawrzyszewskiej 11.

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja