grz_kur_0691.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Górczewską

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Górczewską przed przebudową związaną z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią. Widok od strony al. Prymasa Tysiąclecia w stronę ul. Wolskiej.
Po drugiej stronie torów widać budynki przy ul. Sokołowskiej 13, 11 i 9.
U podstawy nasypu widoczny schron Ringstand 58c (tzw. tobruk).

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja