grz_kur_0690.JPG

Tytuł

Wejście na dawną stację PKP Koło

Opis

Wejście na dawną stację PKP Koło przed przebudową związaną z pracami na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia (obecnie stacja nosi nazwę Warszawa Młynów). Widok od strony al. Prymasa Tysiąclecia w stronę ul. Sokołowskiej.

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja