grz_kur_0689.JPG

Tytuł

Tory linii obwodowej przed przebudową

Opis

Tory linii obwodowej przed przebudową związaną z pracami na odcinku Warszawa Gdańska - Warszawa Zachodnia. Widok z krańca dawnej stacji PKP Koło (obecnie Warszawa Młynów) w stronę ul. Wolskiej.
Po lewej stronie widoczne budynki przy ul. Sokołowskiej 11 i 9.

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja