grz_kur_0684.JPG

Tytuł

Bunkier przy ul. Górczewskiej

Opis

Bunkier na nasypie przy wiadukcie kolejowym nad ul. Górczewską.

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja