grz_kur_0602.JPG

Tytuł

Centrum handlowe Fort Wola

Opis

Nieczynne centrum handlowe Fort Wola (działało w latach 2001-2017).
Dalej widoczny kościół Mariawitów.

Data

grudzień 2016 r.

Etykiety

Kolekcja