grz_kur_0508.JPG

Tytuł

Stacja Warszawa Młynów

Opis

Stacja Warszawa Młynów (nazwa funkcjonująca od 2018 r.; przed przebudową linii obwodowej stacja nosiła nazwę Warszawa Koło).
Za zabudowaniami peronu widoczne budynki przy ul. Sokołowskiej 29/37 i 24/26.

Data

maj 2019 r.

Etykiety

Kolekcja