grz_kur_0507.JPG
grz_kur_0687.JPG

Tytuł

Stacja Warszawa Koło

Opis

Stacja Warszawa Koło (nazwa funkcjonująca do 2018 r.; po przebudowie linii obwodowej stacja nosi nazwę Warszawa Młynów).
Za zabudowaniami peronu widoczne budynki przy ul. Sokołowskiej 29/37 i 24/26.

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja