grz_kur_0505.JPG

Tytuł

Wiadukt kolejowy nad ul. Obozową

Opis

Wiadukt kolejowy nad ul. Obozową przed przebudową związaną z pracami na linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią.

Data

marzec 2017 r.

Etykiety

Kolekcja