grz_kur_0474.jpg

Tytuł

Stacja Warszawa Koło

Opis

Stacja Warszawa Koło (nazwa funkcjonująca do 2018 r.; po przebudowie linii obwodowej stacja nosi nazwę Warszawa Młynów).
Za zabudowaniami peronu widoczny budynek przy ul. Sokołowskiej 29/37.

Data

2017 r.

Etykiety

Kolekcja