grz_kur_0473.jpg

Tytuł

Stacja Młynów

Opis

Stacja Warszawa Młynów (nazwa funkcjonująca od 2018 r.; przed przebudową linii obwodowej stacja nosiła nazwę Warszawa Koło).
Za zabudowaniami peronu widoczny budynek przy ul. Sokołowskiej 29/37.
I miejsce w konkursie fotograficznym "Wola zmienną jest" 2019.

Data

2019 r.

Etykiety

Kolekcja