luc_woj_0712.jpg

Tytuł

Fabryka Garbarska Temler i Szwede

Opis

Zabudowania dawnej Fabryki Garbarskiej "Temler i Szwede" (ul. Okopowa 78), widok z ul. Okopowej. Część budynków nie istnieje.

Data

2010 r.

Etykiety

Kolekcja