grz_kur_0453.jpg

Tytuł

Ul. Sowińskiego 49

Opis

Zabudowania posesji przy ul. Sowińskiego 49. W tle po prawej stronie blok mieszkalny przy ul. Sowińskiego 49B.

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja