grz_kur_0443.JPG

Tytuł

Ul. Karolkowa 22/24

Opis

Zespół budynków zakładów farmaceutycznych Polfa Warszawa. Widok z ul. Karolkowej. Po lewej stronie widoczny przedwojenny budynek fabryczno-biurowy dawnej fabryki "Mgr Klawe".

Data

grudzień 2017 r.

Etykiety

Kolekcja