grz_kur_0435.jpg

Tytuł

Ul. Kasprzaka 29/31

Opis

Rozbiórka zabudowań dawnej Fabryki Wyrobów Precyzyjnych im. gen. Świerczewskiego przy ul. Kasprzaka 29/31 (widok ze skrzyżowania al. Prymasa Tysiąclecia i ul. Kasprzaka). Od lewej strony widoczne: budynek dyrekcji, budynek administracyjny i zabytkowa wieża ciśnień oraz budynki osiedla Bliska Wola.
Obecnie (stan na 2018 r.) w tym miejscu budowany jest kompleks Bliska Wola Tower.

Data

grudzień 2017 r.

Etykiety

Kolekcja