grz_kur_0356.JPG

Tytuł

Dawna drukarnia przy ul. Ogrodowej 31/35

Opis

Nieistniejący już budynek dawnej drukarni przy ul. Ogrodowej 31/35 (rozebrany w czerwcu 2018 r.). Widok z ul. Ogrodowej w stronę ul. Żelaznej. W tle po lewej stronie widoczny fragment budynku przy ul. Chłodnej 22 oraz budowany wówczas dom pod numerem 22A. Po prawej stronie blok mieszkalny przy ul. Żelaznej 83/85.

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja