grz_kur_0354.JPG

Tytuł

Dawna drukarnia przy ul. Ogrodowej 31/35

Opis

Nieistniejący już budynek dawnej drukarni przy ul. Ogrodowej 31/35 (rozebrany w czerwcu 2018 r.). Widok ze skrzyżownaia ulic Ogrodowej i Żelaznej.
Po lewej stronie widać kamienicę małżeństwa Lei i Szymela Mozesonów przy ul. Ogrodowej 13/29 (przed 1950 r. oznaczona numerem 29). Zbudowana została w 1910 r. według projektu Kazimierza Gadomskiego jako budynek czteropiętrowy z oficynami. Po II wojnie światowej zlikwidowano zdobienia elewacji oraz rozebrano 4. piętro i większość oficyn - do dzisiejszych czasów dotrwały tylko fragmenty oficyn wschodniej i zachodniej. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.
Po prawej stronie widać fragment bloku mieszkalnego przy ul. Żelaznej 76.

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja