grz_kur_0351.jpg

Tytuł

Ul. Studzienna 5

Opis

Kamienica przy ul. Studziennej 5 (na rogu ulic Studziennej i Jana Kazimierza). Widok z ul. Jana Kazimierza.

Data

sierpień 2017 r.

Etykiety

Kolekcja