grz_kur_0347.JPG

Tytuł

Dom przy ul. Strąkowej 9

Opis

Dom przy ul. Strąkowej 9. W tle po lewej stronie widoczny budynek pod numerem 9A.

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja