grz_kur_0308.JPG

Tytuł

Ekspozycja plenerowa Stacji Muzeum

Opis

Pociągi z ekspozycji plenerowej Stacji Muzeum, na terenie dawnego dworca Warszawa Główna Osobowa. Widok w kierunku ul. Towarowej i Alej Jerozolimskich.
W latach 1945-46 na potrzeby ruchu pasażerskiego przebudowano dawne hale towarowe kolei Warszawsko-Wiedeńskiej przy ul. Towarowej. Tzw. tymczasowy Dworzec Główny działał do 1975 r. W latach 1973-2016 przy ul. Towarowej miało swoją siedzibę Muzeum Kolejnictwa, którego zbiory w kwietniu 2016 r. przejęła Stacja Muzeum. W III kwartale 2019 r. na stacji planowane jest przywrócenie ruchu kolejowego i obsługi pasażerów.

Data

maj 2018 r.

Etykiety

Kolekcja