grz_kur_0303.JPG

Tytuł

Przebudowa linii obwodowej

Opis

Przebudowa linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią - prace na stacji Młynów. Widok w stronę ul. Płockiej. Na pierwszym planie schron Ringstand 58c (tzw. tobruk) - jeden z wielu odkrytych podczas tych prac. W tle widoczne budynki przy ul. Sokołowskiej 24/26 i Płockiej 79.

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja