grz_kur_0301.JPG

Tytuł

Wiadukt nad ul. Górczewską

Opis

Przebudowa linii obwodowej między Warszawą Gdańską a Warszawą Zachodnią - prace na wiadukcie nad ul. Górczewską. W wykopie widać schron Ringstand 58c (tzw. tobruk) - jeden z wielu odkrytych podczas tych prac. W tle widoczny budynek przy ul. Sokołowskiej 29/37.

Data

luty 2018 r.

Etykiety

Kolekcja