grz_kur_0286.jpg

Tytuł

Dawny Dom Słowa Polskiego

Opis

Zabudowania dawnego Domu Słowa Polskiego, widok w stronę ul. Pańskiej. W tle widać fragmenty kamienic przy ul. Pańskiej 100A i 100, a za nimi biurowiec Prosta Tower, budynek mieszkalny Łucka City i hotel Hilton.

Data

sierpień 2017 r.

Etykiety

Kolekcja